11. 6. 2013

Dne 29.3.2013 došlo k založení neziskové organizace ENERGIS 24. Pro stávající účastníky našich vzdělávacích projektů se tímto nic nemění, snad je to že vzdělávací projekty budou ještě pestřejší a zajímavější.  

 

 
Cílem Sdružení je pravdivé a odborné informování a vzdělávání občanské společnosti a zainteresované široké laické i odborné veřejnosti a studentů o technické úrovni uvedené problematiky, energetické účinnosti a technické vyspělosti jednotlivých technologií pro decentralizovanou výrobu elektrické energie a tepla. Sdružení se tak stává kvalifovaným poradním orgánem státní správy pro tvorbu a úpravu legistlativy, informačním zdrojem potenciálních investorů, finančníků, studentů a zájemců o novou technologii. Sdružení na svých vzdělávacích akcích vytváří prostor pro výměnu technických informací mezi výzkumnou, vývojovou a aplikační sférou a všechny poznatky zprostředkovává studentům všech typů škol.
 
Jelikož se jedná o zcela nové odvětví v oblasti decentralizované a vysoce účinné výroby elektrické energie a tepla, k hlavním aktivitám a cílům patří informační a vzdělávací projekty zaměřené na širokou odbornou veřejnost, studenty všech typů škol, státní správu a samosprávu.
 
Cílem vzdělávacích projektů je zvýšení zájmu studentů a školáků nejen o aplikaci vysoce účinných konverzních procesů (pyrolýzu a zplyňování) pro výrobu elektrické energie z lokálně dostupných zdrojů, ale o celé energetické odvětví, velice důležité pro ekologický a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Sdružení tak svou činností přispívá k řešení současných problémů v energetickém odvětví, které se potýká s akutním nedostatkem kvaifikovaných pracovníků. Tímto bude sdružení působit v oblasti strukturovaného odborně technického vzdělávání a studentům rovněž poskytovat a zajišťovat vysoce kvalifikované odborné vedení bakalářských a diplomových prací, studentských projektů a a zaštiťovat středoškolské odborné soutěže zaměřené do oblasti EVO, vysoce účinné výroby energie z klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů, efektivního využití potenciálu energetických úspor a vysoce účinných decentralizovaných zařízení.
 
Sdružení bude rovněž studentům všech typů škol přímo poskytovat nebo zprostředkovávat možnosti praxe a stáže ve firmách pracujících v energetickém a technickém odvětví.
 
 

 

 


Mediální partneři:
Technický týdeníkOdpadyTZB-infoPRO-ENERGY magazínEnergie21 - portál o obnovitelných zdrojích energieEnviweb

ENERGY-HUB :: energy mattersProelektrotechniky.czČeská asociace odpadového hospodářstvíTřetí rukaSolární novinkyEnergie kolem nás


Partneři projektu:
EFEKT 2010VŠCHTFEKTMinisterstvo průmyslu a obchoduJihomoravský krajŽivá voda - upraveno Granderem

  RWE E.ONČEPSČEZBOR BiotechnologyB:TECHB:POWERTTSBoanergo

 CAVDNWTHedvigaInovativní technologieRENARDSBoss EngineeringHennlichTarpoVAK

ERSTEGreenway HHO s.r.oYOUNG4ENERGY s.r.o.KlimakomCampus VeoliaBIOxChangeVčelařství Sedláček