Kdo jsme

Nezisková organizace zaměřená na technickou výchovu a vzdělávání

Jsme otevřeni všem zájemcům o technické vzdělání, ale i o propagaci,  prezentaci a zavádění nových energetických zdrojů do praxe.

Cíle Sdružení

Členská základna

  Cílem Sdružení je poskytovat odborné informace a vzdělávání zainteresované laické a odborné veřejnosti, zejména studentům, týkající se současné i předpokládané technické úrovně technologií, energetické účinnosti a jejich uplatnění v praxi. Sdružení je také kvalifovaným poradním orgánem státní správy pro tvorbu a úpravu dotčené legislativy, informačním zdrojem pro potenciální investory, studenty a ostatní zájemce o nové technologie. Sdružení na svých vzdělávacích akcích vytváří prostor pro výměnu technických informací mezi výzkumnou, vývojovou a aplikační sférou a všechny poznatky zprostředkovává studentům všech typů škol a včetně jejich uplatnění v každodenní praxi.

  Vzdělávací projekty jsou na základě věkových a zájmových skupin rozděleny do několika základních oblastí, které  na sebe navazují a vzájemně se prolínají.  Účastníci Technologické školky se  s námi v přeneseném slova smyslu mohou vzdělávat až do důchodu. Technologická školka, Technická výchova v praxi a Virtuální univerzita byly mezinárodní odbornou  porotou prestižní soutěže  E.ON Energy Globe Award ČR 2013 sloučeny v jeden celek a takto  získaly první místo v kategorii Mládež.

 Přehled aktivit: 

  • Technologická školka
  • Technická výchova v praxi
  • Virtuální univerzita
  • Nové energetické zdroje
  • Pyrolýza a zplyňování  
  • Publikační činnost
  • Bezplatné poradenství – EKIS


Cíle vzdělávacích projektů

Cílem vzdělávacích projektů je podněcování  a zvyšování  zájmu všech účastníků nejen o nové energetické zdroje, ale také o technickou výchovu  a celé  energetické  odvětví, které je důležité pro ekologický a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Sdružení tak svou činností přispívá k řešení současných problémů v energetice,  která se potýká s akutním nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a studentům ukazuje  příležitost perspektivního zaměstnání.

 Sdružení studentům  poskytuje a zajišťuje vysoce kvalifikované vedení bakalářských a diplomových prací a studentských projektů. Na vzdělávacích akcích prezentujeme nové moderní sofistikované technologie a jejich aplikace, čímž účastníkům představuje perspektivu oboru.  

Všechny vzdělávací projekty vedou účastníky  k rozvoji samostatnému myšlení v daném oboru a navazují na vzdělávací projekty, které jsem do roku 2012 realizoval jako fyzická osoba.

 

Mgr. Radovan Šejvl

Ing. Siarhei Skoblia

Mgr. Diana Siswartonová

Mgr. Eva Lemberková

Bc. Petr Šedivý

NWT a.s.

Boss Engineering s.r.o.

GreenWay HHO s.r.o.

Ing. Miroslav Štěrba

Ing. Milan Řehoř

Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D

CAVD s.r.o.

Inovativní technologie s.r.o.

Ludvík Šebestů

BOR Biotechnology, a.s.

Jakuba Stejskala

Young4Energy

Campus Veolia

BIOxChange

Ing. Vladimír Sláma

 


Mediální partneři:
Technický týdeníkOdpadyTZB-infoPRO-ENERGY magazínEnergie21 - portál o obnovitelných zdrojích energieEnviweb

ENERGY-HUB :: energy mattersProelektrotechniky.czČeská asociace odpadového hospodářstvíTřetí rukaSolární novinkyEnergie kolem nás


Partneři projektu:
EFEKT 2010VŠCHTFEKTMinisterstvo průmyslu a obchoduJihomoravský krajŽivá voda - upraveno Granderem

  RWE E.ONČEPSČEZBOR BiotechnologyB:TECHB:POWERTTSBoanergo

 CAVDNWTHedvigaInovativní technologieRENARDSBoss EngineeringHennlichTarpoVAK

ERSTEGreenway HHO s.r.oYOUNG4ENERGY s.r.o.KlimakomCampus VeoliaBIOxChangeVčelařství Sedláček