Cesta za vyšší účinností I: Kogenerace 100x jinak, zemní plyn, EVO, čištění vody včera, dnes a zítra, energie v budovách

Termín a místo realizace: 6. - 14. 10. 2010 Cesta za vyšší účinností I

Trasa: 1143 Km

Počet účastníků: 13

Seznam účastníků

Program s pozvánkou (PDF,Náhled)

Informativní článek (PDF)

Fotogalerie

Sborník (PDF)

Obsah:

RWE – Dispečink s kogenerací a trigenerace Praha,  ČOV s kogenerací  a přednáška VŠCHT Praha, Ekotechnické muzeum, Energocentrum Kladno, hornický skanzen MAYRAU u Kladna, Lány u  Prahy –  energetické zplyňování odpadní biomasy EZOB  a pyrolýza pneumatik, elektrárna Mělník i hora Říp, tepelná čerpadla HENNLICH a Geotermální zdroj  Litoměřice,  Dekonta i Technologické centrum energetického strojírenství v Teplicích a tepelné čerpadlo  geotermálního zdroje Thermo Děčín.

Cesta za vyšší účinností I   Termín: 6. – 14.10.2010

 

Kogenerace 100x jinak, zemní plyn, EVO

čištění vody včera, dnes a zítra,

energie v budovách

 

Podrobný program

 

Vážení studenti, zákonní zástupci,
učitelé odborných předmětů a ředitelé škol,
právě držíte v ruce program vzdělávacího projektu Cesta za vyšší účinností I,  který je druhým z letošního trojlístku vzdělávacích projektů, které pořádáme. Celý projekt je pod záštitou MPO i MŠMT a opírá se o akutní nedostatek mladých techniků a energetiků. Cílem tohoto projektu je ukázat dané průmyslové odvětví v co nejširších souvislostech a směrovat studenty k samostatnému myšlení. Program obsahuje řadu odborných přednášek a exkurzí s bohatým doprovodným programem s nejrůznější energetickou tematikou. Náklady na jednoho účastníka převyšují částku 10.000 Kč. Vlivem výrazné podpory ze strany MPO a celé řady průmyslových firem však každý student zaplatí pouze 2.000 Kč, což odpovídá nákladům na stravování.

Autobus obsahuje 45 míst. Několik z nich obsadí lektoři. Studentům je k dispozici 40 míst. Zbylá sedadla mohou průběžně obsazovat naši průvodci a přednášející. 

Datum zahájení: středa 6. 10. 2010

 

Pozor změna,

vzhledem k převažujícímu počtu zájemců o odjezd z Brna, bude dne 6.10.2010 v 7.45 na ÚAN Brno Zvonařka přistavený autobus na nástupišti 48. Odjezd v 8.00 

 

Místo: Praha  - sídlo společnosti RWE,

Limuzská 12/3135 Praha 10 – Strašnice
Čas: 10.00
 
Hned první den se dozvíme,  kudy se do Prahy a velké části Evropy pouští zemní plyn, kudy k nám proudí, kde ho skladují a jak je možné jeho energii využít nejen k výrobě tepla, ale i elektrické energie a chladu. Možná nám řeknou i něco o tom, co se stane, když plynové kohouty někde v dálce zavřou. Zchladit i ohřát se můžete ve strojovně trigeneračních jednotek. 
Hned potom se přesuneme na místo ubytování, kde se po nezbytných formalitách spojených se zaplacením účastnického poplatku trochu seznámíme a rozdělíme do pokojů.
 

Den první: středa  6. 10. 2010 Praha – EVO a  zemní plyn

10.00
Sraz účastníků a prezentace         
RWE, Limuzská 12 – Praha
10.30
Úvodní přivítání a rozeslání výzvy k účasti místním náhradníkům  
11.00
Představení firmy - RWE
Mgr. Tomáš Klemt, RWE TG
12.00
Kogenerace a trigenerace
Ing. Vlastimil Dvořák - RWE Plynoprojekt
12.30
Rozdělení do skupin, které se vystřídají na prohlídce strojovny trigenerace a v jídelně EUREST      
14.00
Plynové zásobníky v RWE
Pan Vítězslav  Borovička - podzemní zásobník Příbram
15.00
Inspekce na distribuční síti
Pan Oldřich  Pospíšil, RWE – DS  
16.00
Přesun na místo ubytování Palmovka http://www.penzion-praha.com
Penzion ANDRE Kotalská 5, Praha 8
 
17.00
Rozdělení do pokojů a ubytování
Zaplacení vstupního poplatku 
 
18.00
Večeře
19.00
První hladina vzájemného seznámení se sdělením jména, stručné charakteristiky, osobní motivace k účasti a očekávání od připraveného programu – Ing. Peter Živý
20.00
Druhá hladina seznamování se – fonetická 
20.30
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků

Den druhý: čtvrtek:  7. 10. 2010 Praha – ČOV plyn a bioplyn

7.00
Budíček a snídaně
8.00
Z videotéky ČEZ – Zvířátka jedou objevovat energii
9.00
Pražské vodovody a kanalizace - Ústřední čistírna odpadních vod – Praha Bubeneč – výroba bioplynu a jeho energetické využití v motorech kogeneračních jednotek http://www.pvk.cz 
10.30
Ing. Doc. Karel Ciahotný, CSc.           Výroba a čištění BIOPLYNU aneb není plyn jako plyn – syntézní plyn, dřevní plyn, vodík i bioplyn – plynná paliva v ČR z pohledu Ústavu plynárenství a koksochemie VŠCHT v Praze
11.30
Oběd  - UČOV Praha
12.30
Ekotechnické muzeum – stará čistírna vod
14.00
Ing. Petr Markuci -  Oživení vody pomocí GRANDER Technologie - VODA ECO
17.00
Večeře
18.00
Objevení a využití energetického potenciálu jednotlivce a společnosti                              prolomení sociálních a emocionálních bariér dosažení souhry a jednoty skrze rytmusinterakce na vyšší úrovni
21.00
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků
 

 

Den třetí:  pátek 8. 10. 2010

Praha – energie v budovách
7.00
Budíček a snídaně
8.00
Odjezd z ubytování
9.00
Ing. Arch Oldřich Hozman         Celostní architektura  
10.30
Prohlídka Domu osobního rozvoje MAITREA
12.00
Ing. Arch Oldřich Hozman      Zdravé stavby pro tělo, duši i ducha člověka. Co jsou to jemné energie v přírodě a jak s nimi můžeme pracovat v architektuře. Základní principy feng shui. Zdravé stavební materiály a přírodní tepelné izolace. Význam rituálů při zakládání staveb  
13.30
Přestávka na oběd
15.00
Prof. Anna Strunecká, CSc.               Energie v nás a kolem nás  
16.30
Rozchod a prohlídka centra Staroměstské náměstí, orloj  
17.30
Nástup do autobusu
18.30
Večeře a ubytování
20.00
Velkoplošná projekce dle výběru skupiny
21.00
Závěrečné kolečko – shrnutí zážitků

Den čtvrtý: Sobota  9.10 2010

Kladno – psychosociální rozvoj osobnosti
 8.00
Budíček a snídaně
 9.00
Ing. Radomil Hradil, autor několika zajímavých publikací a blogu o prasečí chřipce a elektrosmogu.    Přednáška s besedou - Vliv elektromagnetického záření na člověka a živou přírodu  
12.00
Oběd
13.00
Prohlídka energetického zázemí nízko energetického objektu (kotelna, rekuperace, zásobník pelet)   
14.00
Velkoplošná projekce DVD Viliama Poltikoviče – Ruská rodová škola
14.30
Martin Másilko – Ruská rodová škola a alternativní vzdělávací systémy 
16.00
Přírodní škola životem Praha – představení vzdělávacího systému soukromého reálného gymnázia
Prezentace studentů
16.30
Pohybové hry – výstavba týmu
17.00
Martin Másilko - Hliněné a slaměné stavební systémy z pozice stavbyvedoucího  
18.00
Večeře 
19.00
Socionika jako efektivní nástroj interpersonální a partnerské komunikace – Martin Másilko
21.00
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků
 

Den pátý: neděle 10. 10. 2010

Kladno - Lidice – Lány  
Psychosociální rozvoj  
 7.00
Budíček a snídaně
 9.00
Hornický skanzen MAYRAU 
11.30
Lidice – prohlídka muzea a památníku obce
13.00
Oběd – EKOCENTRUM
15.00
Lány – letní sídlo hlavy státu, park a zámek
17.00
Lány  – prohlídka nízkoenergetického slámou izolovaného domu postaveného podle zásad feng-shui – Martin Másilko
18.00
Večeře
19.00
Putovní Cinema - velkoplošná projekce
21.00
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků

Den šestý: pondělí 11.10.2010

Kladno – Lidice - Stehelčeves   
Elektřina, EVO
 7.00
Budíček a snídaně
 8.00
Ing. Karel Prokeš, CSc. – Vakuová pyrolýza pneumatik - odborná přednáška s diskusí    
 8.45
Odjezd autobusu
 9.00
ALPIQ Generation (CZ) Kladno Energetický zdroj někdejší slavné ocelárny KLADNO II a jeho plynový zdroj o výkonu 43,2 MW el.
10.30
AGMECO LT, s.r.o, Vakuová pyrolýza – ukázka materiálově energetického využití pneumatik ve společnosti ELIAV – Ekologická likvidace automobilových vraků v obci Dobrá
11.30
Oběd
13.00
ATEKO, a.s. - předvedení prototypové vývojové jednotky EZOB – energetické zplyňování biomasy a odpadů – Lány u Prahy
14.30
DEKONTA  Slaný -  ukázka techniky pro likvidaci ekologických havárií
16.30
PhDr. Zdeněk Kučera - šéfredaktor časopisu Alternativní energie – beseda 
18.00
Večeře
19.00
Pokračování v diskusích nebo velkoplošná projekce dle výběru skupiny   
21.00
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků

 

Den sedmý: úterý 12.10. 2010

Mělník - Elektřina a kogenerace
 7.00
Budíček a snídaně
 9.00
ENERGOTRANS – Mělník I 330 MW   jako největší kogenerační jednotka v ČR dodávající teplo pro Prahu
10.00
ČEZ – Mělník II 440 MW
11.00
ČEZ – Mělník III 500 MW
12.00
Oběd
13.00
Po stopách praotce Čecha – Výstup na      horu Říp
16.00
Ubytování a rozdělení do pokojů
17.00
Odborná přednáška -  Elektřina a  Energetické zdroje z pohledu pracovníka Ústavu elektroenergetiky, FEKT VUT Brno
18.30
Večeře
19.30
Volná beseda s možností projekce
21.00
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků

Den osmý: středa 13.10.2010

Litoměřice - Terezín  (krematorium)
 7.00
Budíček a snídaně
 9.00
HENNLICH INDUSTRIETECHNIK prohlídka vývojového projektu nejmenší KJ v ČR na bioplyn
Úspory energie v budovách – tepelná čerpadla HENNLICH k vytápění i chlazení  
12.00
Oběd
13.30
Geotermální zdroj Litoměřice představení projektu, aneb jak se vrtá 10 km do zeměkoule a potenciál geotermální energie v ČR  
15.00
MUZEUM Terezín a krematorium
17.00
Prohlídka meditačního centra SKALKA a informace o jeho účelu
18.00
Večeře
19.00
Ing. Josef Keřka Ph.D – vedoucí odboru ŽP středočeského kraje – Neformální beseda o ŽP a desetileté zkušenosti horníka v uranovém dole v hloubce 1000 m
21.00
Závěrečné kolečko - shrnutí zážitků 

Den devátý: čtvrtek 14.10.2010

Teplice – Děčín energetické zplyňování biomasy a odpadů – geotermální zdroj 
 7.30
Budíček a snídaně
 9.00
DSK – technologické centrum energetického strojírenství.
Představení vývojového projektu energetického zplyňování a použití dřevního plynu v KJ  
11.00
Prohlídka laboratoří UŽP Ústí nad Labem v Teplicích  
12.00
Oběd 
14.00
TERMO Děčín, a.s. – člen skupiny MVV - Energie CZ Geotermální zdroj využívající teplou vodu z podzemních jezer. Prohlídka strojoven kogenerace  DEUTZ i Jenbacher a tepelných čerpadel  
17.00
Návrat do Prahy  

Zájemci o účast se mohou registrovat na www.energis24.cz. V případě, že se Vás přihlásí víc, o vaší účasti rozhodne vtip a bystrost motivačního dopisu, který se dostane skupince složené z několika lektorů a partnerů projektu popř. účastníků minulého projektu. 
 
Čím víc se vás přihlásí, tím dřív vypravíme další zájezd.
 
Na každém z nás záleží, jaký energetický kokteil si namícháme a jak bude výživný náš více než týdenní energetický mejdan, protože energie ve skupině se násobí.
 
Jako učitel filosofie a technické výchovy a otec dětí „postižených“ povinnou školní docházkou si často kladu otázku, jak udělat školu zajímavou a poutavou pro všechny studenty tak, aby v pátek nechtěly domů. Předpokládám, že po více než týdenním putování se každý domů rád vrátí. To, že se na náš projekt někdo dobrovolně přihlásí, bude pro mne dostatečným signálem, že se podařilo připravit zajímavý a poutavý program, který se pro všechny účastníky stane příjemným a osvěžujícím douškem na jejich celoživotní pouti za zdrojem energie poznání.
 
Každý z partnerů našeho projektu dostane k dispozici  jmenný seznam všech účastníků s přiřazeným názvem školy a emailovou adresou každého studenta, aby mohl všechny operativně dál informovat o svých aktivitách a nabídkách studentům.
 
Z celé akce bude pořizována fotodokumentace reportážního charakteru, která bude k dispozici
partnerům projektu a umístěna ve fotogalerii realizovaných projektů.
 
Pořadatel zájezdu - Mgr. Radovan Šejvl   
S podporou MPO v roce 2010
Mgr. Radovan Šejvl – činnost technických poradců v oblasti energetiky
Sadová 935, 685 01 Bučovice
Tel.: 517 381 017,  Mobil.: 777 710 232

 

 


Mediální partneři:
Technický týdeníkOdpadyTZB-infoPRO-ENERGY magazínEnergie21 - portál o obnovitelných zdrojích energieEnviweb

ENERGY-HUB :: energy mattersProelektrotechniky.czČeská asociace odpadového hospodářstvíTřetí rukaSolární novinkyEnergie kolem nás


Partneři projektu:
EFEKT 2010VŠCHTFEKTMinisterstvo průmyslu a obchoduJihomoravský krajŽivá voda - upraveno Granderem

  RWE E.ONČEPSČEZBOR BiotechnologyB:TECHB:POWERTTSBoanergo

 CAVDNWTHedvigaInovativní technologieRENARDSBoss EngineeringHennlichTarpoVAK

ERSTEGreenway HHO s.r.oYOUNG4ENERGY s.r.o.KlimakomCampus VeoliaBIOxChangeVčelařství Sedláček