Technické systémy pro energetické zplyňování

Technické systémy pro energetické zplyňování

Termín a místo realizace: 9. 12. 2008 – Jihlava Technické systémy pro energetické zplyňování

Počet účastníků: -

Seznam účastníků

Program s pozvánkou (PDF)

Fotogalerie

Plné znění přednášek (PDF)

Obsah:

.........

 

 

 

 

 

 

Termín a místo realizace: 9.12.2008 – D1 – manažerský hotel ANNAHOF

Odborný seminář přizval  k jednacímu stolu všechny subjekty zabývající se touto problematikou. Ve sborníku přednášek, který koresponduje s programem, jsou v plném znění k dispozici veškeré prezentace vědeckovýzkumných institucí, specializovaných firem i soukromých subjektů, které se uvedenou problematikou zabývají.   Všichni zúčastnění dostali prostor pro vzájemnou komunikaci, výměnu zkušeností a navázání další spolupráce.

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abych Vás touto cestou pozval na celodenní odborný seminář:

Technické systémy pro energetické zplyňování

Akce se uskuteční díky podpoře programu EFEKT 2008 Odstavec G1 – výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky

Elektřina s vůní dřeva

9. prosince v 9 hodin u 9 křížů v

manažerském hotelu Annahof

Dálnice D1 – EXIT 168

Anotace a cíl odborného semináře:

Dřevní plyn a technické systémy pro energetické zplyňování hrají v elektrizační soustavě stejně důležitou roli jako bioplyn. Na rozdíl od bioplynu, jehož instalace je možné u nás i v zahraničí počítat na stovky, se dřevní plyn stále řadí k vývojovým technologiím.

V uplynulých letech se v naší zemi pro vývoj agregátu na energetické zplyňování udělalo mnohé, usilovně se pracuje i v zahraničí. Existuje zde celá řada různých subjektů, které pracují nekoordinovaně a izolovaně, neboť si vzájemně konkurují. Někteří se již odhodlali ke komerčním realizacím, jiní se k tomu teprve chystají. Někteří si již plně uvědomují hloubku a složitost celého procesu energetického zplyňování a hledají cestu ke spolupráci a to i s vědeckovýzkumnou základnou. To je také důvod, proč jsem přijal roli organizátora odborného semináře, který zve k jednacímu stolu všechny subjekty zabývající se touto problematikou, ať se jedná o vědeckovýzkumné instituce, malé i velké soukromé subjekty nebo i potencionální uživatele. Všichni dostanou prostor pro vzájemnou komunikaci, výměnu zkušeností i navázání další spolupráce.

Při energetickém zplyňování kromě oxidačních reakcí charakteristických pro spalování probíhá také celá řada redukčních reakcí, které jsou velice důležité pro rozklad nebezpečných škodlivých látek. Zařízení pro energetické zplyňování jsou tak předurčena pro efektivní ekologicky šetrné způsoby likvidace odpadů, což dokládá celá řada prací Ústavu chemických procesů AV ČR, který se problematikou společného zplyňování biomasy a odpadních plastů dlouhodobě zabývá. Že jde o perspektivní vývojový směr, dokazují projekty v oblasti průmyslového výzkumu a vývoje podpořené z prostředků MPO zahájené v roce 2008, které jsou součástí připraveného programu.

Program semináře:

8.30 – 9.00     Prezence, ranní káva
9.00 – 9.15     Zahájení a úvodní informace – Mgr. Radovan Šejvl – odborný poradce EKIS
9.15 – 10.00   Historický přehled systémů pro energetické zplyňování – Mgr. Radovan Šejvl
10.00 – 10.20 Zkušenosti z provozování bioelektrárny – Ing. Antonín Marčák – MZE
10.20 – 10.40 Technologické centrum energetického strojírenství – Ing. Jiří Vacek – DSK
10.40 – 11.00 Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektřiny pomocí
                       turbosoustrojí – představení projektu FI – M5/159 – ATEKO, a.s.

Diskuse k dopolednímu bloku – přestávka na občerstvení

11.30 – 11.50 Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané složky
                      odpadu a bioodpadu - představení projektu 2A-3TP1/087 – VŠB TU Ostrava
                      Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Ing. Roman Smelík
11.50 – 12.30 Přehled projektů energetického zplyňování Výzkumného energetického centra VŠB TU Ostrava – Ing. Ivan Kržin
12.30 – 12.50 Možnosti čištění dřevního plynu – Ing. Sergej Skoblja – VČHT Praha
12.50 – 13.10 Dřevní plyn z pohledu výrobce spalovacího motoru – Ing. Jiří Štochl – TEDOM
13.10 – 13.30 Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2009
                       Ing. Rostislav Krejcar – vedoucí oddělení regulace zdrojů a sítí – ERU

Diskuse k druhému bloku – přestávka na oběd

14.30 – 14.50 Snížení emisí CO2 a NOx pomocí komínového nástavce – Jiří Veselý,
                      autor patentu komínový nástavec VESKONA KN6
14.50 – 15.15 Přehled technických systémů vyšších výkonů – VUT Brno – Ing. Marek Baláš
15.15 – 15.30 Projekční příprava zdroje 5 MW el dřevní plyn – Ing. Adam Moravec – ČEZ, OZE
15.30 – 15.50 Technologická platforma biopaliv – Leoš Gál – Čepro, a.s
15.50 – 16.10 Příprava projektu ENERGIS 24 – občanské sdružení – Mgr. Radovan Šejvl
16.10 – 16.30 EEN - Inovace a transfer technologií, možné přínosy pro energetický sektor
                       Ing. Ondřej Šimek – Technologické centrum Akademie věd ČR
16.30 – 16.45 Energetické zplyňování pneumatik a jiného odpadu – Ing. Hermann – INERG

Diskuse k závěrečnému bloku a zakončení semináře

Dopravní dispozice

Manažerský hotel Annahof, najdete na dálnici D1 Praha–Brno EXIT čís. 168, směr Domašov. Hotel je přístupný v obou směrech.

Případní zájemci o ubytování mohou kontaktovat recepci hotelu Annahof:
Hluboké 33, CZ - 664 83 Domašov
Recepce: 546 440 249
Fax: 546 440 136
Kancelář: 546 440 131
www.annahof.cz
info@annahof.cz

Registrace na seminář

Potvrzení o registraci Vám bude zasláno elektronickou poštou. Registrační údaje slouží pro vystavení daňového dokladu a jmenovky každého účastníka. Korespondenční adresa slouží k zaslání sborníku. Sborník na nosiči CD-ROM obsahuje kompletní texty přednášek, případně další podklady poskytnuté od přednášejících.

Úhrada vložného

Díky podpoře z programu EFEKT 2008 Odstavec G1 – výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky vložné představuje pouze 450 Kč bez DPH (535 kč vč. DPH) pro všechny účastníky včetně přednášejících. Úhrada vložného je možná bezhotovostně ve prospěch účtu: 157742731/0100, variabilní symbol: 999 nebo v hotovosti před zahájením semináře. Pokud Vaši platbu identifikujeme včas, při vstupu na seminář obdržíte fakturu, popřípadě ji spolu se sborníkem zašleme do 15.1.2009.

Vložné zahrnuje vstup na všechny přednášky, diskuse, zaslání sborníku, oběd i občerstvení. Pro zájemce o zaslání sborníku na nosiči CD-ROM bez účasti na semináři je stanovena cena 250 Kč bez DPH včetně nákladů na poštovné a balné. Pro studenty středních a vysokých škol, kteří se prokážou platným dokladem o řádném studiu, je stanoveno snížené vložné ve výši 250 Kč.

Na další spolupráci se těší
a mnoho příjemných chvil přeje

Mgr. Radovan Šejvl

Události: 

 


Mediální partneři:
Technický týdeníkOdpadyTZB-infoPRO-ENERGY magazínEnergie21 - portál o obnovitelných zdrojích energieEnviweb

ENERGY-HUB :: energy mattersProelektrotechniky.czČeská asociace odpadového hospodářstvíTřetí rukaSolární novinkyEnergie kolem nás


Partneři projektu:
EFEKT 2010VŠCHTFEKTMinisterstvo průmyslu a obchoduJihomoravský krajŽivá voda - upraveno Granderem

  RWE E.ONČEPSČEZBOR BiotechnologyB:TECHB:POWERTTSBoanergo

 CAVDNWTHedvigaInovativní technologieRENARDSBoss EngineeringHennlichTarpoVAK

ERSTEGreenway HHO s.r.oYOUNG4ENERGY s.r.o.KlimakomCampus VeoliaBIOxChangeVčelařství Sedláček