Technické systémy pro energetické využití odpadů

Technické systémy pro energetické využití odpadů

Termín a místo realizace: 10. 12. 2009 – Jihlava Technické systémy pro energetické využití odpadů

Počet účastníků: 59

Seznam účastníků

Program s pozvánkou (PDF)

Fotogalerie

Plné znění přednášek

Obsah:

Zplyňování a jeho cesta k energetickému využití odpadů, Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice, Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy zplyňováním – TEMEX, Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektřiny pomocí  turbosoustrojí  - vývojový projekt ATEKO, Technologické centrum energetického strojírenství a jeho přínos zplyňování biomasy a vybraných odpadů,  Energetické zplyňování pneumatik a jiného odpadu prostřednictvím vakuové pyrolýzy - ELIAV, Realizace pyrolýzní jednotky PYROTRONIC a přínos  Klastru výzkumníků, stavitelů a uživatelů -  ENVICRACK,  Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané složky odpadu a bioodpadu  -  VŠB TU Ostrava, Problematika energetického využití odpadů z pohledu MPO, Podpora výroby elektřiny z OZE  a druhotných surovin od ERU v roce 2010,   Přehled technických systémů pro energetické  zplyňování odpadů vyšších výkonů provozovaných v zahraničí  - Energetický ústav VUT Brno, Náhrada části paliva  pro  elektrárnu Vřesová  palivem z odpadů  a zplyňování kapalných odpadů, Inovace a transfer technologií EEN a  možné přínosy pro energetické zplyňování  odpadů - Technologické centrum Akademie věd ČR

Vzdělávací seminář v oblasti energetiky: Technické systémy pro energetické využití odpadů

Termín realizace: 10.12.2009 – Jihlava

Odborný seminář reaguje na vzrůstající společenskou objednávku po energetickém využití odpadů. Tematicky navazuje na loňský seminář zaměřený na technické systémy pro energetické zplyňování biomasy. Tyto energetické systémy jsou díky řadě redukčních reakcí, ke kterým v průběhu zplyňování dochází, předurčeny k efektivním, ekologicky šetrným způsobům likvidace odpadů. Odborný seminář si klade za cíl nabídnout prostor ke vzájemné komunikaci všech subjektů, které se touto problematikou zabývají, a ukázat, že existují a vznikají moderní systémy pro energetické využití odpadů.

Pozvánka a program (PDF) | Galerie | Přílohy

 

Vážení přátelé energetického zplyňování,

dovolte, abych  Vám zaslal  pozvánku na připravený seminář:

Technické systémy pro energetické využití odpadů

 

Akce se uskuteční díky podpoře programu EFEKT 2009 Odstavec E1 – výstava, kurz,        

seminář, konference v oblasti energetiky. Číslo rozhodnutí: 122 142 9123

 

Termín: 10.12. 2009

   

Čas: v 9.30 hodin  

 

Business Hotel Jihlava

 

 

 Anotace a cíl odborného semináře:

                Vzrůstající palčivost a naléhavost problému nakládání s komunálním odpadem a stále snižující se dostupnost biomasy – to jsou aktuální problémy, které naše země intenzivně řeší. Není tedy nic jednoduššího než spojení obou úhlů pohledu na problematiku energetického zplyňování, což je hlavním tématem odborného semináře zaměřeného na moderní technologie pro energetické využití odpadů. Při energetickém zplyňování kromě oxidačních reakcí charakteristických pro spalování probíhá také celá řada redukčních reakcí, které jsou velice důležité pro rozklad nebezpečných škodlivých látek. Zařízení pro energetické zplyňování jsou proto předurčena k efektivním ekologicky šetrným způsobům likvidace odpadů, což můžeme dokladovat řadou zahraničních aplikací i výzkumných projektů, které na semináři představíme.  

 

                K symbolickému kulatému stolu zveme všechny subjekty zabývající se  danou  problematikou. Všichni dostanou prostor pro vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností  vedoucí k navázání  spolupráce. Návaznost na platnou legislativu zajistí účast zástupce MPO, do jehož gesce spadá problematika nakládání s odpady. Vhodnou úpravou výkupní ceny elektrické energie z druhotných surovin se může nastartovat boom v energetickém využití odpadů podobně jak tomu bylo u FV elektráren, proto přivítáme zástupce ERU, který stanovuje  výkupní ceny elektřiny nejen z druhotných surovin. Diskuse o tom, jestli odpad patří mezi OZE nebo ne,  utnul lakonický příspěvek jednoho z účastníků předchozího semináře: „odpad mezi zdroje OZE patří, protože se obnovuje velice rychle.  Stanovisko MŽP jsem se  nepokoušel získat, za pozitivní zprávu je ale  možné považovat, že se odpad v pojetí MŽP stává energetickou surovinou, kterou je možné efektivně a ekologicky využívat. Připravený seminář proto vysílá jednoznačné poselství, že existuje nebo se připravuje celá škála  moderních technologií pro energetické využití odpadů,  které na lokální úrovni produkují tolik ceněnou elektřinu a teplo.

 

Program semináře:

Prezence, ranní káva
 • Zahájení a úvodní informace – Mgr. Radovan Šejvl  – odborný poradce EKIS
 • Energetické zplyňování a jeho cesta k využití odpadů – Mgr. Radovan Šejvl
 • Energetické zplyňování odpadů v cementárně Prachovice – Ing. Jan Najser
 • Výzkum energetického využívání kontaminované biomasy, představení projektu
 •       FI-IM5/078 – Ing. Bronislav Sýkora ??? - TEMEX, spol. s r.o. ????
 • Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektřiny pomocí
 •       turbosoustrojí – představení projektu FI – M5/159 Ing. Martin Lisý VUT Brno.
 • Technologické centrum energetického strojírenství a jeho přínos energetickému zplyňování biomasy a vybraných odpadů – Ing. Jiří Vacek – DSK      
Diskuse k dopolednímu bloku – přestávka na občerstvení
 
 • Energetické zplyňování pneumatik a jiného odpadu prostřednictvím vakuové pyrolýzy – Ing. Hermann – INERG
 • Realizace pyrolýzní jednotky PYROTRONIC a přínos družstva ENVICRACK – Klastru výzkumníků, stavitelů a uživatelů - Ing. Roman Smelík, technický ředitel Arrow line, a.s.
 • Výzkum a vývoj modulové pyrolýzní jednotky pro zpracování vybrané složky    
 •       odpadu a bioodpadu - Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. - VŠB TU Ostrava
 • Problematika energetického využití odpadů z pohledu MPO
 •       Mgr. Milan Kyselák - odbor elektroenergetiky - MPO ???
 • Podpora výroby elektřiny z OZE a druhotných surovin v roce 2010                    
 •       Ing. Rostislav Krejcar – vedoucí oddělení regulace zdrojů a sítí – ERU
 
Diskuse k druhému bloku – přestávka na oběd 
 
 • Legislativním divadlem ke změně zákonů… aneb Tvořme zákony z praxe, představení nástroje použitelného ke změně zákonů, podpořeného z projektu „Mládež v akci“
 • Energetické využití odpadů z pohledu provozovatele velkých zařízení
 •       RNDr. Jana Suzová – environmentální specialista SAKO Brno (není potvrzena)    
 • Přehled technických systémů pro energetické zplyňování odpadů vyšších výkonů provozovaných v zahraničí – Ing. Martin Lisý - Energetický ústav VUT Brno   
 • Sokolovská uhelná – Náhrada části paliva pro elektrárnu Vřesová palivem z odpadů a zplyňování kapalných odpadů – Ing. Zdeněk Bučko – technický specialista 
 • EEN - Inovace a transfer technologií, možné přínosy pro energetické zplyňování  odpadů  
 •       Ing. Ondřej Šimek – Technologické centrum Akademie věd ČR   
     

Diskuse k závěrečnému bloku a zakončení  semináře

 

Dopravní dispozice

 

Dálnice D1, exit 112. km Pávov. Příjezd po přivaděči směr Jihlava, za čerpací stanicí Slovnaft ubrat plyn a po několika stech metrech  odbočit prvním sjezdem vpravo, směrovka též ukazuje na vodní ráj a ZOO. Přímo naproti tohoto sjezdu z přivaděče Vás uvítá budova hotelu.
Pro příjezd na parkoviště je po odbočení  vpravo a za zastávkou MHD vlevo přímo k hotelu. Hotelové parkoviště je bezplatné a má dostatečnou kapacitu pro ustájení všech vozů.

 

EA Business Hotel Jihlava
Romana Havelky 13
58601 Jihlava

 

GPS: 49°24'41.53"N   15°34'37.90"E
 
Případní zájemci o ubytování mohou
kontaktovat recepci hotelu:
Tel.: 567 117 444,

 

 

  

Registrace na seminář

Probíhá elektronickou formou na stránkách www.energis24.cz

Potvrzení o registraci Vám bude zasláno elektronickou poštou. Registrační údaje slouží pro vystavení daňového dokladu a jmenovky každého účastníka. Součástí semináře je sborník přednášek na nosiči CD-ROM, který  obsahuje kompletní texty přednášek, případně další podklady poskytnuté od přednášejících a bonusy. 

 

Úhrada vložného

 

Díky podpoře z programu EFEKT 2009 Odstavec G1 – výstava, kurz,    seminář, konference v oblasti energetiky  vložné představuje pouze 420 Kč bez DPH  (500 Kč vč. DPH) pro všechny účastníky včetně přednášejících, což je ještě méně než vloni. Úhrada vložného je možná bezhotovostně ve prospěch účtu: 157742731/0100, variabilní symbol: 1012, nebo v hotovosti před zahájením semináře. Pokud Vaši platbu identifikujeme včas, tj. do 7.12. 2009,  při vstupu na seminář obdržíte daňový doklad. Při pozdější úhradě jej zašleme poštou.

Vložné zahrnuje vstup na přednášky, sborník,  diskuse, oběd i občerstvení. Zájemci o zaslání sborníku na CD-ROM bez účasti na semináři platí 250 Kč bez DPH včetně poštovného.   Pro studenty, kteří se prokážou platným dokladem o studiu, platí snížené vložné ve výši 250 Kč vč. DPH. Každý z účastníků si při registraci zvolí z aktuální nabídky obědového menu. Pro zájemce o osvěžení ve vířivé lázní bude v době polední pauzy a po skončení semináře přístupné hotelové wellness centrum se saunou a  vířivkou.

Mnoho příjemných chvil nejen na našem semináři přeje a na další spolupráci se těší                

 

          Mgr. Radovan Šejvl                 

 

Události: 

 


Mediální partneři:
Technický týdeníkOdpadyTZB-infoPRO-ENERGY magazínEnergie21 - portál o obnovitelných zdrojích energieEnviweb

ENERGY-HUB :: energy mattersProelektrotechniky.czČeská asociace odpadového hospodářstvíTřetí rukaSolární novinkyEnergie kolem nás


Partneři projektu:
EFEKT 2010VŠCHTFEKTMinisterstvo průmyslu a obchoduJihomoravský krajŽivá voda - upraveno Granderem

  RWE E.ONČEPSČEZBOR BiotechnologyB:TECHB:POWERTTSBoanergo

 CAVDNWTHedvigaInovativní technologieRENARDSBoss EngineeringHennlichTarpoVAK

ERSTEGreenway HHO s.r.oYOUNG4ENERGY s.r.o.KlimakomCampus VeoliaBIOxChangeVčelařství Sedláček