Pro partnery

Vážení přátelé, 

jsem rád, že uvažujete, jak podpořit činnost neziskové organizace zaměřené na technické vzdělávání nebo přímo některý ze skupiny jejích vzdělávacích projektů. Vybírat můžete nejen z již realizovaných nebo připravených projektů dle níže uvedeného členění, jejich vzájemných kombinací, ale můžeme vytvořit úplně nový vzdělávací projekt, aby co nejvíce vyhovoval vašim marketingovým potřebám a požadavkům.

Z mého pohledu je lhostejné, jestli půjde o technologickou školku, ve které postavíme hrad z písku a zavodníme potůček, vybudujeme ekosystém, nebo v rámci technické výchovy postavíme energeticky soběstačný dům, elektrifikujeme malý bagr nebo osobní automobil, nadimenzujeme tepelné čerpadlo, kogenerační jednotku nebo mikroturbínu do konkrétních provozních podmínek, nebo v rámci virtuální univerzity navštívíme některou z existujících vysokých škol, aby si každý z účastníků udělal přestavu, co a kde může studovat a jaké bude jeho možné uplatnění v praxi, nebo jestli se budeme na vědecké úrovni věnovat vývoji inovativních technologií, protože vždy bude program uzpůsobený věkové skupině účastníků a půjde o jedno jediné – předání objektivních do širokých souvislostí zasazených informací s cílem vzbudit a podnítit zájem o obor a samostatné myšlení, což považuji za nejdůležitější. Uvedené členění je proto pouze orientační, aby každý z vás mohl v darovací smlouvě vyznačit oblast, do které bude směřovat vaše podpora:

 • Technologická školkaE.ON Energy Globe Award ČR 2013
 • Technická výchova v praxi
 • Virtuální univerzita
 • Nové energetické zdroje
 • Pyrolýza a zplyňování
 • Publikace a články
 • Poskytování bezplatného energetického poradenství  

 

Vzdělávací projekty realizuji pod záštitou ministra školství i ministra průmyslu. Technologickou školku, technickou výchovu v praxi a virtuální univerzitu s oceněním E.ON Energy Globe Award ČR 2013.

Způsoby financování aneb realizovat můžeme jen finančně zabezpečený projekt

Sdružení se u fyzických osob, právnických osob, nadací a vypisovaných grantů od státních i privátních institucí uchází o příspěvky a dary nad rámec členských příspěvků členů Sdružení. Členské příspěvky pro podnikatelské subjekty představují částku ve výši 5.000 Kč ročně, pro nepodnikající subjekty, nadace, školy, výzkumné organizace a studenty 500 Kč ročně. Příspěvky a dary budou využívány v souladu s cílem Sdružení. Každý dárce má právo své prostředky nasměrovat do některé z uvedených aktivit. Poté získá osvědčení o přijetí finančního daru, které může libovolně marketingově využívat. Může dojít i k uzavření smlouvy o poskytnutí daru neziskové organizaci zaměřené na technické vzdělávání tak, aby tato částka mohla legitimně snížit daňový základ dárce, rovněž můžeme nabídnout smlouvu o propagaci a reklamě. Připrava dokumentárních článků s uvedením partnerství nebo loga podporující organizace je samozřejmostí, stejně jako propagace na pozvánkách na realizované akce a na našem webu. Cílem nově založené neziskové organizace je zajištění pravidelného a stabilního a transparentního financování a naplnění rozpočtu v řádu několika milionů ročně, tak aby bylo možné pravidelné realizování vzdělávacích akcí pro studenty, odborníky, ale i širokou veřejnost.

Co za své peníze získáte?

 • Prokazatelné reklamní plnění. Vaše logo bude umístěno na pozvánce konkrétné akce, která se dostane na řadu míst po celé ČR. Logo a další materiály bude umístěno na sborníku z každé akce.  V případě, že půjde o konferenci nebo seminář, bude  umístěné v jednacím sále.
 • Možnost podílet se na přípravě programu. Jako partner projektu pochopitelně získáváte možnost podílet se na přípravě a tematickém zaměření projektů.
 • Databázi všech účastníků. Partner a účastník každého z projektů vždy získává jmenný seznam všech účastníků daného projektu s názvem školy nebo pracoviště a emailovou adresou. Vzdělávací projekty pro odbornou veřejnost se vyznačují  zaměřením do konkrétní oblasti, seznam účastníků je proto užitečný zejména pro všechny obchodníky pracující v daném oboru.
 • Vzdělávací projekty pro studenty jsou přístupné  pouze pro studenty, kteří motivačním dopisem doloží svůj zájem o obor. Většinou se jedná o účastníky různých středoškolských soutěží, kteří se i nadále věnují svému oboru a účastní se dalších odborných stáží, olympiád a projektů, takže postupně vzniká velice specifická databáze nadějných pracovníků a spolupracovníků, která  je cenná pro personalisty všech rozvíjejících se podniků.
 • Zkušenosti, znalosti, informace a dovednosti. Vzdělávací projekty Energis 24 jsou místem pro osobní setkání odborníků z dané oblasti a mohou nahradit spoustu energie, času a financí potřebných pro získání uvedených informací a kontaktů jinými formami.
 • Společenské uznání. Každý z partnerů získá osvědčení o podpoře neziskové organizace zaměřené na strukturované technické vzdělávání, které vhodně doplňuje a rozšiřuje klasický vzdělávací systém.  
 • Získání dovednosti pro aplikaci nových technologií  a důsledné poznání jejich principů.  S  čím se studenti v mládí jednou naučí s tím budou rádi pracovat.
 • Možnost ověření Vašich záměrů a vizí na vysoce specifické skupině úpčastníků vzdělávacích projektů, ale třeba i výstavbu Vašich prototypů při technické výchově studentů. 
 • Propagaci a osvětu. Jsem autorem řady odborných článků a několika odborných publikací  a pravidelně přispívám do několika odborných magazínů. O Vašem projektu takto mohu informovat nejen skupinu účastníků vzdělávacího projektu, ale mnohem širší cílovou skupinu.       

Se studenty jsme navštívili celou řadu technicky zajímavých míst a na odborných seminářích jsme prezentovali mnoho zajímavých projektů. Existuje a vzniká však celá řada dalších zajímavých míst, která stojí za bližší seznámení, proto budu rád, když mne budete o takových místech informovat. Velice rád o nich napíšu článek nebo je zařadím do vzdělávacího projektu Energis 24, aby se o zajímavých projektech dozvěděl i někdo další.

Každý, kdo by mohl mít zájem podpořit naše projekty svým členstvím ve Sdružení nebo libovolným finančním či materiálním příspěvkem, je vítán. Sdružení eviduje soupis všech materiálních příspěvků a jejich poskytovatele eviduje v seznamu dárců. Sdružení vede transparentní účet a bude pravidelně zveřejňovat svoji účetní uzávěrku.
Každý z partnerů vzdělávacího projektu Energis 24 se může zúčastnit celé nebo libovolné části projektu, což mu mimo jiné umožní bezprostředně kontrolovat využití poskytnutých finančních prostředků. Cílem sdružení je vytvářet dlouhodobou a kvalitní spolupráci se všemi členy a partnery.

V případě Vašeho zájmu osobně přijedu celý projekt představit, abych mohl zodpovědět všechny Vaše případné otázky a navázat trvalou prolupráci.

V Bučovicích dne 28.10.2013

Mgr. Radovan Šejvl
Statutární zástupce a předseda Sdružení

 

DOKUMENTY

Tiskové prohlášení o založení a předmětu činnosti (DOC)

Informace pro partnery (DOC)

Legislativní rámec darů neziskové organizaci (DOC)

Soupis poskytnutých příspěvků

 

SMLOUVY

Vzor darovací smlouvy (DOC)

Vzor smlouvy o reklamě a propagaci (DOC)

Vzor smlouvy o dílo (DOC)

Vzor dohody o provedení práce (DOC)

 

 


Mediální partneři:
Technický týdeníkOdpadyTZB-infoPRO-ENERGY magazínEnergie21 - portál o obnovitelných zdrojích energieEnviweb

ENERGY-HUB :: energy mattersProelektrotechniky.czČeská asociace odpadového hospodářstvíTřetí rukaSolární novinkyEnergie kolem nás


Partneři projektu:
EFEKT 2010VŠCHTFEKTMinisterstvo průmyslu a obchoduJihomoravský krajŽivá voda - upraveno Granderem

  RWE E.ONČEPSČEZBOR BiotechnologyB:TECHB:POWERTTSBoanergo

 CAVDNWTHedvigaInovativní technologieRENARDSBoss EngineeringHennlichTarpoVAK

ERSTEGreenway HHO s.r.oYOUNG4ENERGY s.r.o.KlimakomCampus VeoliaBIOxChangeVčelařství Sedláček